شرح وظایف:


1-برنامه ریزی و نظارت بر وظایف فرمانداری در حوزه های سیاسی ، امنیتی , اجتماعی ، انتخاباتی و پیگیری و مکاتبه در خصوص امورات مربوط به ائمه جمعه , نمایندگان مجلس ، احزاب ، گروه های صنفی و افراد متنفذ.

2-هماهنگی و نظارت بر تاسیس و عملکلرد حزب ، جمعیت ، انجمن سیاسی و صنفی و انجمن اسلامی و یا اقلیت های دینی شناخته شده در حوزه شهرستان و انجام تحقیقات و اعلام نظر در این زمینه به استانداری.

3-نظارت و اعلام نظر در خصوص درخواست های اقشار و گروه ها در رابطه با برپایی اجتماعات و راهپیمایی ها مطایق مقررات قانونی و ارسال آن به استانداری.

4-تلاش در جهت تحقق برنامه های سیاسی و اجتماعی دولت و افزایش مشارکت و حضور موثر مردم شهرستان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی

5-بسترسازی فعالیت های مطلوب احزاب و تشکل های سیاسی شهرستان و نظارت بر عملکرد آنها

6-حمایت ، پشتیبانی، توانمندسازی و نظارت بر عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا

7-برنامه ریزی، برگزاری و نظارت بر انتخابات عمومی در شهرستان

8-بررسی و ارائه پیشنهادات لازم برای تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری در محدوده شهرستان به استانداری

9-هماهنگی و هدایت بخشداریها برای تحقق سیاست های عمومی دولت

10-برنامه ریزی جهت توسعه و بهبود پدیده های فرهنگی و اجتماعی و آسیب های اجتماعی در حوزه شهرستان ، از جمله امور مربوط به متکدیان ، کودکان خیابانی ، امور جوانان ، امنیت کارگری، مواد مخدر ، کتابخانه ها و مجتمع های فرهنگی و هنری

11-تلاش و پیگیری برای انطباق وضعیت ادارات ، سازمانها و نهادها با واحدهای تقسیمات کشوری در شهرستان.

12-تامین ، حفظ امنیت و استقرار نظم وآرامش در شهرستان با هماهنگی ادارات اطلاعاتی ، انتظامی و نظامی.

13-پیگری امور اتباع خارجی مقیم شهرستان و همچنین امور مربوط به ورورد، اقامت ، احوال شخصیه ، تابعیت ، ترک تابعیت و تردد آنها و رسیدگی به گزارش های لازم در این زمینه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی.

14نظارت بر اجرای سیاست ها و