جاذبه های زهک

Loading

اخبار

جلسه با بخشدار و شورای شهر جزینک
۱۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۲
[ تعداد بازدید : ۴ ]
کمیته کارگروه برنامه ریزی شهرستان زهک
۰۹ تیر ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۱
[ تعداد بازدید : ۱۹ ]
کمک به مددجویان تحت پوشش بهزیستی
۰۸ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۶
[ تعداد بازدید : ۳ ]
دیدار با مدیر کل دامپزشکی
۰۸ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۴
[ تعداد بازدید : ۷ ]
دیداری با مدیر کل تعاون روستایی استان
۰۸ تیر ۱۳۹۹ - ۹:۲۷
[ تعداد بازدید : ۴ ]
افتتاحیه دفتر الکترونیک قضایی
۰۴ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۲۶
[ تعداد بازدید : ۱۵ ]
افتتاح استخر الگویی پیش ساخته پرورش متراکم ماهی
۰۳ تیر ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۵
[ تعداد بازدید : ۵ ]
بازدید از سایت اداری شهرستان زهک
۰۳ تیر ۱۳۹۹ - ۹:۰۵
[ تعداد بازدید : ۴ ]
جلسه طرح جامع شهر زهک
۰۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۲
[ تعداد بازدید : ۹ ]